Island Connect: una xarxa d’intercanvi de residències

Island Connect és un programa de col·laboració entre 3 organitzacions d’arts escèniques que treballen amb residències de creació i estan situades a illes (o hi tenen relació). S’han unit en aquest projecte per un interès comú de contribuir a la creació i a la consolidació de les arts escèniques, amb l’interès afegit de donar suport al desenvolupament personal i professional dels artistes.

Els actors d’aquesta xarxa (oberta a noves col·laboracions) són, de moment, tres:
C.IN.E., situat a Sineu a Mallorca i dirigit per Biel Jordà i Marta Barceló. La residència se centra en el nou-circ / teatre físic i tindrà orientació artística per part del director Biel Jordà. La xarxa farà una convocatòria per enviar companyies de les Illes Balears a d’altres centres.

Domino, situat a l’illa d’Istria (Croàcia), dirigit per Zvonimir Dobrovic – la residència se centra en l’intercanvi entre Dinamarca i Croàcia i en el terreny del cos i el gènere. En el programa pilot l’illa on es farà la creació serà la de Silba.

BIRCA, situat a l’illa de Bornholm (Dinamarca), dirigit per Susanne Danig, que centra les residència en la creació dins la natura i el desenvolupament personal.

Objectius d’ISLAND CONNECT

Aquests són els objectius i interessos de la xarxa:

  1. Proporcionar espai físic per a artistes (i gestors culturals) per investigar i desenvolupar residències artístiques.
  2. Proporcionar l’entorn perquè els artistes aprenguin els uns dels altres i entenguin millor com les associacions els poden donar suport.
  3. Proporcionar un espai de reflexió en un entorn tranquil i serè.
  4. Ajudar a augmentar les habilitats de gestió / lideratge per a artistes (i gestors culturals).
  5. Ajudar els artistes a desenvolupar la seva identitat artística / personal.
  6. Centrar-se en la salut de l’artista (cos físic, estabilitat mental, desenvolupament personal) deixant-los allunyar de l’estrès i l’excés de treball que treballen en un lloc confinat només i, en lloc d’oferir-los, anar a un lloc amb horitzons.
  7. Mantenir un enfocament en els problemes ambientals / permacultura / sostenibilitat – tornar a la natura i viure en llocs autèntics.
  8. Connectar artistes i enriquir petites comunitats locals facilitant converses d’artistes i formes de trobades per a l’art.

 

Programa pilot 2018

La xarxa començarà a treballar en un intercanvi pilot de residència el 2018 amb l’objectiu d’aconseguir que les companyies i artistes circulin, per tal d’enriquir el seu procés creatiu i ajudar-los a treballar en comú.

Hi participaran, en aquesta primera edició, 4 companyies d’arts escèniques: 2 companyies daneses intercanviaran residències amb 1 companyia de Mallorca i 1 de Croàcia. Ambdues faran una residència de 2 setmanes al seu propi país i 2 setmanes al país associat, amb vols pagats i el coaching / mentoring inclòs.

Després de la celebració de les residències, la intenció és que els líders de les companyies implicades i els directors dels centres associats es reuneixin durant un retir de 5 dies a BIRCA (Dinamarca) a l’agost de 2018, en entorns naturals i relaxants, per a un taller conjunt sobre capacitació i personal / estratègic desenvolupament. Això consolidarà el projecte en una associació més permanent.
A llarg termini, la idea és crear un fons per poder donar suport a artistes de diferents parts del món per poder assistir a les nostres activitats.

Us mantindrem al corrent de les convocatòries!