Internacionalització

El C.IN.E. va néixer amb una vocació d’internacionalització que alhora contribuís a pal·liar els efectes de la insularitat i a posar Mallorca dins el mapa de les regions on es fomenta la creació internacional en arts escèniques. Aquest projecte es va començar a materialitzar en forma de participació activa i presentació del Centre d’Investigació Escènica a fòrums internacionals dins el primer any d’existència, el 2016. El segon any, l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) ha volgut donar suport al programa d’internacionalització del C.IN.E. a través del seu patrocini.

Durant el primer any també vam poder incorporar-nos i crear sinèrgies amb diverses xarxes internacionals d’arts escèniques, com ara l’IETM i ARTFactories.

És voluntat dels gestors del centre tenir contacte permanent amb altres centres o projectes similars o complementaris de caire internacional, projectes en altres països amb els que es puguin intercanviar experiències i col·laborar tot creant sinergies positives per ambdós.

Seguint aquesta voluntat, el projecte el C.IN.E. s’ha presentat dins fires d’arts escèniques i trobades internacionals de gestió cultural com Think Up Culture, Pública, IETM Plenary Meetings, Fira de Tàrrega, Fira B o Cultsurfing.