C.IN.E. SOSTENIBLEETS UN PARTICULAR O EMPRESA I ENS VOLS AJUDAR?

Contacta amb nosaltres i fes la teva aportació al número de compte ES63 0081 0246 9100 0132 7734. A canvi, publicarem el teu nom o logo en aquest apartat de la pàgina web.

*Contacta amb nosaltres per la possibilitat de desgravar la teva aportació


CAP A UN C.IN.E. MÉS SOSTENIBLE: PROJECTE PER A POSAR PLAQUES SOLARS

La sostenibilitat és un valor que hem tengut present durant les tres fases de reformes que fins ara s'han fet a l'edifici.

Ara ha arribat el moment de fer una passa més enllà i comptar amb una instal·lació d'autoconsum amb plaques solars, l'ús de la qual ens permetria l'adquisició i ús d'una màquina climatitzadora.

Aquesta instal·lació ens permetria poder donar suport a la cultura tots els mesos de l'any, ja que actualment el C.IN.E. ha de tancar les seves portes els mesos d'hivern degut a la impossibilitat de poder oferir una sala amb una temperatura suportable per a treballar.


OBJECTIUS

SUPORT A LA CREACIÓ

Continuar impulsant la creació balear obrint la sala tot l'any


STOP PETJADA

Reduir la petjada ecològica: a diferència de l'energia generada pels combustibles fòssils, l'energia solar no allibera emissions perilloses de diòxid de carboni (CO2). Les solucions energètiques sostenibles sense carboni són essencials per a ralentir el canvi climàtic i prevenir danys majors al medi ambient.


AUTOABASTIMENT

Autoabastir-nos d'electricitat, reduir la nostra dependència de la xarxa elèctrica comuna. Aquesta independència ens permetrà protegir-nos contra l'augment del cost de l'electricitat i contra la volatilitat en el preu dels combustibles.


CANVI DE PARADIGMA

Contribuir a canviar el paradigma de la indústria energètica i a la generació de nous llocs de feina en el sector de les energies renovables.


COMPROMÍS

Demostrar un compromís que pugui servir d'exemple i referència visible cap a pràctiques sostenibles que contribueixen a la cura del medi ambient.


Comptam amb el suport de